Kunstveiling VZW Rasuwa

Een warme thuis voor de kinderen van Goljung / Nepal

Een bergdorp in het district Rasuwa / Nepal aan de Tibetaanse grens met schitterende mensen, overweldigende magische bergen maar ook grote armoede. Dat dorp is Goljung. Alsof de armoede al niet groot genoeg was, werden hun huizen verwoest door de grote aardbeving in april 2015.

Gestaag maar prachtig wordt er gebouwd aan een opvanghuis voor 40 kinderen.
Op hun vraag en ondersteund door Pema Dorjee proberen we met onze vzw Rasuwa een morele en materiale hulp te zijn.
Naast materiele hulp willen we ook investeren in educatie en onderwijs, zodat ze de kracht vinden om ondanks alles hun authenticiteit en waardigheid te behouden.

VZW Rasuwa: BE08 9731 8511 2713

Event Details

DATE : 25/11/2018 - 14:00

TYPE : Event

WEBSITE : https://nl-nl.facebook.com/vzwrasuwa/